De Lui im Schmalz

Pfälzer Mundart Lied

 

Vun dem Kopp bis an de Hals,
un de Lui, der leit im Schmalz.
Un de Lui, un de Lui,
ja der leit im Schmalz.
Vun dem Kopp bis an de Hals
leit der Lui im Schmalz. Oho!
Awwer Lui, was machsch du do?

Vun dem Hals bis an die Bruscht,
un de Lui, der kriet schun Luscht.
Un de Lui, un de Lui,
ja der kriet schun Luscht.
An dem Mädel seiner Bruscht
kriet der Lui schun Luscht. Oho!
Awwer Lui, was machsch du do?

Vun de Bruscht bis an de Bauch,
un dem Lui gefällt das auch.
Un dem Lui, un dem Lui,
ja dem g'fallt das auch.
An dem Mädel seinem Bauch
g'fallt's dem Lui-Bui auch. Oho!
Awwer Lui, was machsch du do?

Vun dem Bauch bis an die Knie,
un de Lui, der kann nimmi.
Un de Lui, un de Lui,
ja der kann nimmi.
An dem Mädel seine Knie
kann der Lui-Bui nimmi. Oho!
Awwer Lui, was machsch du do?

wanderkarten pfalz


Pfalz Wanderkarten

Unter www.pfalzando.de können Sie Wanderkarten und Wanderführer für den Pfälzerwald und die Pfälzer Jakobswege bestellen.

pfälzer mundart musik cd